Historická technika

Obec Dolní Dobrouč si již roku 1860 pořídila čtyřkolovou stříkačku a dvanáct slaměných košů k naplnování stříkačky vodou. Stalo se tak na podnět řídícího učitele p.Františka Schutze, který následně při každém požáru vedl proudnici a řídil záchranné práce. Stříkačka byla uschována v dřevěné kůlně nedaleko staré školy. Dne 6. července 1881 byla svolána do školní budovy valná hromada občanů, kde řídící učitel p. František Schutz a učitel p. Alois Martinec vyložili občanům nutnost založení hasičského sboru. Na výzvu se za členy přihlásilo 83 občanů. Ti následně ochotně slíbili podřídit se povinnostem hasičů. V roce 1882 si sbor zakoupil ruční dvoukolovou stříkačku, v roce 1888 zakoupili hasiči hydrofor a nářadový lezecký vůz. V témže roce, při srpnové slavnosti, převzal sbor hasičský prapor. Při různých požárech začalo být vedení sboru přesvědčeno, že rozsáhlost obce je při vypuknutí požáru na závadu. Tyto okolnosti vedly hasiče k tomu, aby byly v obci rozděleny stroje a nářadí na tři místa. Po úporném boji s odpůrci, došlo v roce 1892 k rozdělení a zastupitelstvo obce se usneslo, že budou postaveny tři nářadovny, ta ve středu obce i s lezištěm. Zkušenost pak ukázala, jak bylo rozhodnutí o rozdělení prozíravé a prospěšné.

Ruční dvoukolová sundavací stříkačka

Ruční dvoukolová sundavací stříkačka, výrobce F. Smekal, Praha – Smíchov, rok výroby neznámý

Ruční dvoukolový vůz na nářadí

Ruční dvoukolový vůz na nářadí, výrobce a rok výroby neznámý

Po rozdělení rozsáhlé župy Chrudimské, sbor přistoupil v roce 1899 k župě Žamberecké. Stará čtyřkolová stříkačka byla u sboru v malé vážnosti, protože neměla přístroje , aby se pomocí savic sama plnila vodou. V roce 1906 jí strojník Stanislav Kapoun v České Třebové rekonstruoval a závažný nedostatek byl odstraněn. Po skončení I.světové války se opět začala slibně vyvíjet činnost sboru. Hned v roce 1919 byla zakoupena nová ruční čtyřkolová stříkačka za cenu
5 000 Kč – z toho byly 700 Kč subvence a 4 300 Kč doplatila obec.

Ruční čtyřkolová zápřahová stříkačka horského typu

Údaje o
stříkačce:
Typ:Ruční čtyřkolová
zápřahová stříkačka horského typu,
oboustranně sací,
oboustranně výtlačná.
Výrobce:R. A. SMEKAL, Praha – Smíchov
Rok výroby:1919

V roce 1929 byl obecní úřad požádán o zakoupení motorové stříkačky. Výbor požárního sboru se 6. dubna 1930 rozhodl motorovou stříkačku zakoupit. Proběhla veřejná sbírka mezi občany a zbytek financí byl zapůjčen ve spořitelně. Motorová stříkačka byla zakoupena od firmy Ing. Holeček, do užívání byla předána sboru dne 21.září 1930.

Dvoukolová motorová stříkačka z roku 1930

Dvoukolová motorová stříkačka, výrobce Ing. Holeček, Praha, rok výroby 1930

Po roce 1945 měl sbor ve výbavě ruční stříkačky, dvě motorové stříkačky a jeden otevřený automobil Škoda pro přepravu mužstva. Tento se bohužel do dnešní doby nedochoval, stejně jako osobní vůz Wikov, který sbor vlastnil od roku 1948.

Automobil Škoda

Dvoukolová motorová stříkačka z roku 1939

Dvoukolová motorová stříkačka, výrobce V. Ign. Stratílek, Vysoké Mýto, rok výroby 1939

Poválečná Praga RN