Zajímavosti ze stavby zbrojnice

1969 Stavba zbrojnice schválena

1970 Zahájena stavba v akci Z (zdarma). Jsou zahájeny přípravné práce. Získává se a shromažďuje stavební materiál. Kámen a cihly jsou použity ze statku Bernarda Duška (čp. 33), který 28.6.1969 vyhořel.

1971 Proveden výkop základů a jejich zabetonování. Během tohoto roku byly vystavěny obvodové zdi garáží a na tyto zdi položeny stropní panely.

1972 V tomto roce byla postavena hlavní budova včetně střešní konstrukce. Byl také zateplen strop garáží, jeho zabetonování, položení a svaření lepenkové krytiny.

1973 V hlavní budově byly provedeny vnitřní omítky a podkladové podlahové betony. V garážích byly zhotoveny vnitřní omítky a část omítek venkovních.

1974 Byly dokončeny venkovní omítky na celém objektu, natřeny okna a dveře. Zhotoveny vrchní betony v garážích, dokončena stavby skladu PHM, vystavěn septik, odpadní kanalizace a provedena penetrace plochy dvora. Byly položeny podlahové krytiny a celá budova byla vymalována. Bylo zhotoveno venkovní oplocení a okolí objektu bylo osázeno okrasnými keři, stromy a květinami.

Rozhodnutí o užívání stavby (kolaudace) bylo vydáno v prosinci 1974.