cz-ff-120x60-objevte.png, 3 kB
Valid CSS!
Bannery:
banner1.gif, 21 kB

Obec Dolní Dobrouč si již roku 1860 pořídila čtyřkolovou stříkačku a dvanáct slaměných košů k naplnování stříkačky vodou. Stalo se tak na podnět řídícího učitele p.Františka Schutze, který následně při každém požáru vedl proudnici a řídil záchranné práce. Stříkačka byla uschována v dřevěné kůlně nedaleko staré školy. Dne 6.července 1881 byla svolána do školní budovy valná hromada občanů, kde řídící učitel p.František Schutz a učitel p.Alois Martinec vyložili občanům nutnost založení hasičského sboru. Na výzvu se za členy přihlásilo 83 občanů. Ti následně ochotně slíbili podřídit se povinnostem hasičů. V roce 1882 si sbor zakoupil ruční dvoukolovou stříkačku, v roce 1888 zakoupili hasiči hydrofor a nářadový lezecký vůz. V témže roce, při srpnové slavnosti, převzal sbor hasičský prapor. Při různých požárech začalo být vedení sboru přesvědčeno, že rozsáhlost obce je při vypuknutí požáru na závadu. Tyto okolnosti vedly hasiče k tomu, aby byly v obci rozděleny stroje a nářadí na tři místa. Po úporném boji s odpůrci, došlo v roce 1892 k rozdělení a zastupitelstvo obce se usneslo, že budou postaveny tři nářadovny, ta ve středu obce i s lezištěm. Zkušenost pak ukázala, jak bylo rozhodnutí o rozdělení prozíravé a prospěšné.
Ruční dvoukolová sundavací stříkačka
hist_10.jpg, 72 kB
Ruční dvoukolová sundavací stříkačka, výrobce F. Smekal, Praha - Smíchov, rok výroby neznámý.
hist_11.jpg, 16 kB hist_12.jpg, 20 kB
hist_13.jpg, 32 kB
hist_14.jpg, 16 kB
hist_15.jpg, 17 kB hist_16.jpg, 14 kB

Ruční dvoukolový vůz na nářadí
hist_7.jpg, 86 kB
Ruční dvoukolový vůz na nářadí, výrobce a rok výroby neznámý.
hist_8.jpg, 38 kB hist_9.jpg, 34 kB

Po rozdělení rozsáhlé župy Chrudimské, sbor přistoupil v roce 1899 k župě Žamberecké. Stará čtyřkolová stříkačka byla u sboru v malé vážnosti, protože neměla přístroje , aby se pomocí savic sama plnila vodou. V roce 1906 jí strojník Stanislav Kapoun v České Třebové rekonstruoval a závažný nedostatek byl odstraněn. Po skončení I.světové války se opět začala slibně vyvíjet činnost sboru. Hned v roce 1919 byla zakoupena nová ruční čtyřkolová stříkačka za cenu
5 000 Kč - z toho byly 700 Kč subvence a 4 300 Kč doplatila obec.

Ruční čtyřkolová zápřahová stříkačka horského typu
hist_1.jpg, 71 kB
hist_2.jpg, 18 kB hist_3.jpg, 15 kB
hist_4.jpg, 12 kB hist_5.jpg, 19 kB
hist_6.jpg, 35 kB
Údaje o
stříkačce:
Typ:Ruční čtyřkolová
zápřahová stříkačka horského typu,
oboustranně sací,
oboustranně výtlačná.
Výrobce:R. A. SMEKAL, Praha - Smíchov
Rok výroby:1919
hist_17.jpg, 51 kB

V roce 1929 byl obecní úřad požádán o zakoupení motorové stříkačky. Výbor požárního sboru se 6. dubna 1930 rozhodl motorovou stříkačku zakoupit. Proběhla veřejná sbírka mezi občany a zbytek financí byl zapůjčen ve spořitelně. Motorová stříkačka byla zakoupena od firmy Ing. Holeček, do užívání byla předána sboru dne 21.září 1930.
Dvoukolová motorová stříkačka z roku 1930
hist_18.jpg, 79 kB
Dvoukolová motorová stříkačka, výrobce Ing. Holeček, Praha, rok výroby 1930.
hist_19.jpg, 33 kB hist_20.jpg, 14 kB
hist_21.jpg, 15 kB hist_22.jpg, 17 kB
Po roce 1945 měl sbor ve výbavě ruční stříkačky, dvě motorové stříkačky a jeden otevřený automobil Škoda pro přepravu mužstva. Tento se bohužel do dnešní doby nedochoval, stejně jako osobní vůz Wikov, který sbor vlastnil od roku 1948. Automobil Škoda
hist_23.jpg, 53 kB
hist_24.jpg, 57 kB
Dvoukolová motorová stříkačka z roku 1939
hist_25.jpg, 68 kB
Dvoukolová motorová stříkačka, výrobce V. Ign. Stratílek, Vysoké Mýto, rok výroby 1939.
hist_26.jpg, 25 kB hist_27.jpg, 17 kB
hist_28.jpg, 17 kB hist_29.jpg, 16 kB
Poválečná Praga RN
hist_38.jpg, 32 kB
Prapory
hist_33.jpg, 9 kB hist_34.jpg, 8 kB
Starý prapor
hist_35.jpg, 12 kB hist_36.jpg, 9 kB
Nový prapor
Části historického stejnokroje
hist_30.jpg, 6 kB hist_31.jpg, 13 kB hist_32.jpg, 30 kB

hist_37.jpg, 80 kB
Odkazy
odkz-1.gif, 2,3kB
odkz-2.gif, 1,0kB
odkz-21.gif, 1,2kB
odkz-16.gif, 2,3kB
odkz-7.gif, 2,5kB
odkz-8.gif, 1,6kB
odkz-20.gif, 1,1kB
Nadace ČEZ
Nářadí Veselý