Správce stránek:
Lukáš HAVLÍČEK
cz-ff-120x60-objevte.png, 3 kB
Valid CSS!
Bannery:
banner1.gif, 21 kB


Zveřejněno: 25.3.2012
Výjezdy hasičů v roce 2011
V roce 2011 byla jednotka sboru dobrovolných hasičů Dolní Dobrouče Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje povolána k 41 zásahům. ...celý text


Zveřejněno: 15.8.2011
Řád výkonu služby u HZSP, JSDHP a JSDHO
Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY ...celý text


Zveřejněno: 19.6.2011
Sbor dobrovolných hasičů
Každý z nás si po přečtení tohoto nadpisu představí něco jiného. Někdo si s tímto pojmem spojí kulturní akce pořádané hasiči, někdo si představí práci s mládeží, jiní si sbor dobrovolných hasičů spojí s dalšími aktivitami. ...celý text


Zveřejněno: 22.4.2011
Zbytečně nezakládejte oheň a nepodceňujte jeho sílu
Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu na nebezpečí požárů pro celou Českou republiku. Hasičský záchranný sbor ČR upozorňuje na nebezpečí zakládání ohně v tomto teplém počasí. Jen během 21. dubna likvidovali hasiči Pardubického kraje pět požárů trávy a lesního porostu. Od počátku roku evidují hasiči více než sto požárů porostů....celý text


Zveřejněno: 9.3.2011
Statistická ročenka HZS Pardubického kraje 2010
V roce 2010 bylo na území Pardubického kraje řešeno celkem 5604 událostí, což představuje nárůst o 510 událostí oproti roku 2009. Nejčastějšími událostmi byly technické a technologické zásahy, které tvoří 60 % z celkového počtu událostí. Dopravní nehody se na celkovém počtu událostí podílí 21 %, požáry tvoří 11 % událostí a 5 % se na celkovém počtu událostí podílí plané poplachy. Události v souvislosti s únikem nebezpečné látky tvoří necelá 2 % a živelní pohromy nepředstavují ani 1 % z celkového počtu událostí. Ve srovnání s rokem 2009 je zaznamenán pokles u všech druhů událostí, kromě technických a technologických zásahů a planých poplachů....celý text


Zveřejněno: 9.3.2011
Rozbor členské základny SDH Dolní Dobrouč za rok 2010


Zveřejněno: 7.3.2011
Problematika rozdělávání otevřených ohňů a vypalování staré trávy
V současné době relativně teplého slunečného počasí je aktuální nebezpečí vzniku požáru při zakládání ohňů v přírodě a s probíhajícím jarním úklidem se geometrickou řadou množí počty požárů, způsobených nedbalostí osob při vypalování trávy a zakládání ohňů. Proto je namístě upozornit veřejnost na některé skutečnosti s touto problematikou spojené. Přírodním prostředím se rozumí veškerá nezastavěná plocha, kde je přirozená i kulturní vegetace. K požárům dochází zejména v lesním a travním porostu, na zemědělských plochách, v lesích, volných skladovacích plochách a na skládkách odpadu. Tato oblast je ošetřena v rámci legislativy několika zákony....celý text


Zveřejněno: 24.1.2011
Souhrn výjezdů JSDH Dolní Dobrouč za rok 2010
V roce 2010 byla jednotka sboru dobrovolných hasičů v Dolní Dobrouči povolána celkem k 28 událostem. Z tohoto počtu bylo 16 technických výjezdů, 8 dopravních nehod, 2 požáry a 2 plané poplachy. V prvním měsíci roku byly zaznamenány dva technické výjezdy související se zimním počasím. Měsíc únor přinesl hasičům celkem šest výjezdů...celý text

Odkazy
odkz-1.gif, 2,3kB
odkz-2.gif, 1,0kB
odkz-21.gif, 1,2kB
odkz-16.gif, 2,3kB
odkz-4.gif, 1,8kB
odkz-7.gif, 2,5kB
odkz-8.gif, 1,6kB
odkz-18.gif, 1,5kB
odkz-20.gif, 1,1kB
Bison_web_inv.gif, 7,9kB
Nadace ČEZ